KELDER BUITEN AFDICHTING

Het afdichten aan de buitenzijde van in het werk gestorte betonwanden en holle wand systemen.

De afdichting kan worden uitgevoerd door middel van:

•vlakvol afdichten van de wanden

•afdichten van kimmen en stortnaden

Voor de kelderafdichting gebruiken wij Deuxan® 2K een product van Köster Afdichtingssystemen B.V. te Harderwijk.
Deuxan® kelderafdichting wordt gespoten aangebracht in een gemiddelde laagdikte van 4-6 mm